Privacy Verklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Bijgewerkt op:  11 Mei 2018

 Trimsalon Brammetje is het adres voor de complete vachtverzorging van uw hondje, kat, konijn en cavia. Uw huisdier wordt deskundig behandeld door een gediplomeerd hondentrimster en dierenartsassistente & gecertificeerd katten en konijnentrimster. Om uw hond, kat, konijn of cavia zo goed mogelijk te behandelen worden er regelmatig beurzen, vakdagen, cursussen en workshops bezocht. Wij zijn aangesloten bij de ABHB, de Algemene Belangenvereniging voor het Hondentoiletteerbedrijf.  De ABHB is de Nederlandse vakvereniging van gediplomeerde hondentrimmers.

 

Wij zijn gevestigd op Rudigerstraat 32 te Volkel en ingeschreven onder het KvK-nummer 17184818

 

Om u van dienst te zijn verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

 

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  •  jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  •  wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  •  jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 

Telefonisch:            06-50425580                                        

Dinsdag tot en met donderdag van 8.30 tot 17:00 uur

E-mail     :               info@brammetjes.nl

Post:                        Trimsalon Brammetje, Rudigerstraat 32,             5408 AB Volkel

 

 

Gebruik van persoonsgegevens

 

Bij het gebruik van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten jij kiest te gebruiken. Zo verwerken wij je CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer je bij ons solliciteert of stageloopt.

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 

·         naam
·         bedrijfsgegevens
·         cv
·         e-mailadres
·         geboortedatum
·         geslacht
·         interesses
·         leeftijd
·         motivatiebrief
·         NAW-gegevens
·         telefoonnummer
·         opleidingsniveau
·         naam en leeftijd huisdier
·         soort en ras van het huisdier
·         bijzonderheden huisdier
·         Datum afspraken (trimfrequentie van uw huisdier)
 

Doeleinden

 

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 

·         om contact op te nemen voor het maken en/of wijzigen van afspraken.
·         om contact op te nemen indien de behandeling van uw huisdier is afgerond.
·         om contact op te nemen indien er vragen zijn over de behandeling van uw huisdier.
·         om je sollicitatie te verwerken.
·         om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
·         om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via sociale media, e-mail, per post of telefonisch.
 

Verstrekking aan derden

 

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten.

 

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

·         Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (Belastingdienst, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), etc.
·         Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (denk hierbij aan de dierenarts)
 

Profilering en cookies

 

Trimsalon Brammetje maakt geen gebruik van cookies of andere vergelijkbare technieken. Op de website worden alleen de statistieken bijgehouden van het aantal pagina bezoeken zonder persoonsgegevens. De hosting van de website vindt plaats onder deze voorwaarden: https://www.esmero.nl/algemene-voorwaarden/

 

Beveiligen en bewaren

 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Bijvoorbeeld de belastingdienst kan tot 7 jaar terug administratie opvragen.

 

Websites van derden

 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

 

Voor Inzage en Wijziging van gegevens kun je contact opnemen met Trimsalon Brammetje via de volgende gegevens:

 

 Telefonisch            06-40525580

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17:00 uur

 E-mail                    : info@brammetjes.nl

 Post:                       Trimsalon Brammetje, Rudigerstraat 32, 5408 AB Volkel

 

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 11 mei 2018.